Alcohol en kanker

Alcohol en kanker

[2011]  Als u op Google de woorden “alcohol” en “cancer” intikt, krijgt u 137 miljoen hits. Het is dus een onderwerp dat in de belangstelling staat. Wat weten leken zoals u en ik over het risico dat het drinken van alcohol heeft op het ontstaan van kanker. En bestaat er een verband tussen het drinken van alcohol en kanker?

In het blad “The Globe” van half juni 2011 wordt het onderwerp in de schijnwerpers gezet. Het artikel is gefundeerd op twee studies die onlangs zijn verschenen. Eén artikel werd op 7 april jl. gepubliceerd in het British Medical Journal. Het was gebaseerd op een onderzoek onder 365.000 mensen uit 8 West-Europese landen. De conclusie luidt dat er een relatie is tussen alcoholconsumptie en het ontstaan van bepaalde vormen van kanker, vooral bij hen die meer consumeren dan de maximaal aanbevolen consumptielimiet van 1 glas per dag voor vrouwen en 2 glazen per dag voor mannen. Een Nederlandse samenvatting is te vinden op www.alcoholengezondheid.nl, ga naar nieuwsarchief, april 2011. Het volgend citaat over het onderzoek wil ik u niet onthouden.

De onderzoekers keken specifiek naar het risico op enkele vormen van kanker waarvan er uit eerdere onderzoeken aanwijzingen zijn dat er een relatie is met alcoholconsumptie: kanker in het mond-halsgebied, leverkanker, dikke darmkanker en borstkanker. Het risico op kanker in het mond-hals gebied bleek 44% hoger te zijn bij mannen en 25% hoger bij vrouwen die bij aanvang van het onderzoek hadden aangegeven dat zij alcoholhoudende drank consumeerden. Voor leverkanker was het risico 33% hoger voor drinkende mannen en 18% voor drinkende vrouwen. Voor dikke darmkanker vonden de onderzoekers 17% meer kans bij mannen en 4% bij vrouwen. Het overgrote deel van de mensen die alcoholgerelateerde vormen van kanker kreeg, dronk bij aanvang van de studie meer dan de maximaal aanbevolen consumptielimiet of had in het verleden gedronken”.

De tweede studie is gebaseerd op Australisch onderzoek, dat ik verder laat voor wat het is, want Australië is niet West-Europa. The Globe is zo eerlijk om het volgende te verklaren: “critici van de Europese studie zeggen dat de resultaten aantonen dat gematigde consumptie slechts een relatief kleine rol bij kanker speelt en dat de meeste kankergevallen ontstaan uit consumptieniveaus die liggen boven de aanbevolen consumptielimiet”.

Ik acht het van groot belang dat de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied, maar meer in het algemeen op elk gebied van alcohol en gezondheid op de voet worden gevolgd door de branche en andere stakeholders. Iedereen die bier, wijn of gedistilleerd maakt of verkoopt moet zich zo goed mogelijk op de hoogte stellen van die ontwikkelingen. Het is goed dat organisaties die een strenger alcoholbeleid voorstaan, dergelijke ontwikkelingen ook op de voet volgen en naar buiten brengen. Dat is hun goed recht en meestal rapporteren ze integer. Dat moet ook wel want hun subsidies staan in deze barre tijden op de tocht en oneerlijke berichtgeving is dan extra gevaarlijk.

Ik ben blij met websites die leken zoals u en ik helpen om de wetenschappelijke studies te doorgronden.

Een volgende keer ga ik wat dieper in op andere artikelen in The Globe. Het blad verschijnt 4 maal per jaar en wordt uitgegeven door de Global Alcohol Policy Alliance. Deze Alliantie wordt o.a. gesteund door Eurocare en dat is de Europese organisatie van stichtingen zoals STAP in Nederland.

Over de auteur: Jack Verhoek geeft in bovenstaand artikel uitsluitend zijn persoonlijke mening

Tags:
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.