Dan Brown bij Bavaria

Dan Brown bij Bavaria

[2009] Er moet iets in de lucht hangen in de provincie Brabant. Nadat eerder de Budelse brouwerij besloten heeft om z’n uitstraling helemaal om te gooien, heeft nu de grote Brabantse broer Bavaria hetzelfde gedaan. In een enorme operatie is op één dag een nieuwe uitmonstering gepresenteerd.

Het blauw dat de kratjes altijd al sierde is dieper van kleur, zeg maar koninklijker geworden. Het is ook teruggekeerd op de flesjes, nadat jarenlang de kleur groen, in navolging van de grotere merken, terrein had gewonnen. Blauw is terug, stoerder en zelfverzekerder dan ooit. Het past bij de jonge generatie die een paar jaar geleden het roer bij dit familiebedrijf heeft overgenomen van de ouders. En dat roer heeft de zevende generatie Swinkels heel letterlijk genomen. Niet alleen zou de kleur blauw kunnen slaan op de woelige baren van de biermarkt, ook het nieuwe logo heeft een nautisch karakter gekregen.

Op koers

Als beeldmerk kiest Bavaria voor een kompas, gevat in een driekant. Een kompas waarvan de pijl fier naar het zuiden wijst. Het zuiden van ons land, waar de brouwerij gevestigd is. Het zuiden is aangegeven met de ‘S’ van south, want de bieren van de tweede brouwerij van het land zijn al lang niet meer alleen in Nederland te koop.

Het logo kent vele lagen. Als een professor Langdon uit de boeken van Dan Brown zal ik ze proberen te ontcijferen en op zoek te gaan naar de diepere betekenis. De kompasnaald staat naar beneden gericht. Dat is opvallend, want normaal gesproken staat de kompasnaald naar boven, naar het noorden. Boven geldt ook als de richting van de zon, van groei. Met een pijl die naar beneden wijst geeft Bavaria zijn eigenwijsheid aan, het zal zijn eigen koers varen.

De S onder de achtpuntige kompasroos staat niet alleen voor het zuiden. De letter slaat ook op de familienaam ‘Swinkels’.  De kompas roos is als een achtpuntige ster. Iedere punt van de ster wijst naar een letter uit de naam S.w.i.n.k.e.l.s. Alles begint en eindigt met Swinkels bij dit familiebedrijf.

De achtpuntige ster staat voor kwaliteit. Niet voor niks tooien vele brouwerijen zich met een ster om de kwaliteit aan te geven. Een achtpuntige ster staat voor volmaaktheid tussen het stoffelijke en het geestelijk. Een achtpuntige ster is opgebouwd uit twee vierkanten. Het eerste staat voor het stoffelijke. In het geval van Bavaria is dit de aarde die het graan levert, het water, het vuur om het bier te koken en de lucht waarin gist zweeft. Het tweede vierkant staat voor het geestelijke aspect. Hier staan de punten voor de passie, het ambacht, de wetenschap en de magie van het brouwen.  Een mooiere manier om een brouwerij in een symbool te beschrijven bestaat er niet.

Het kompas is gevat in een driekant. De drie kanten staan voor de drie broers Swinkels die de brouwerij door de lastige jaren zeventig geloodst hebben. Ze gelden als de hoeders van de brouwerij.  Het driekant verwijst ook naar het Duitse Reinheitsgebot, waarin alleen mout, hop en water als elementen voor het brouwen van bier genoemd zijn. Tenslotte: acht keer drie is vierentwintig: het aantal flesjes in een krat. Maar ondanks al deze symboliek gaat het gewoon om smakelijk bier. Vandaar dat de nieuwe slogan van Bavaria lekker eenvoudig is: “Zo.”

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.