Heineken met Veldleeuwerik inside

Heineken met Veldleeuwerik inside

[2013] “Veldleeuwerik inside”, deze slogan, geïnspireerd op “Intel inside” bij computers, zou zo maar eens op verschillende verpakte levensmiddelen kunnen komen te staan. Althans, dat is de droom van Gert Sikken, voorzitter van de Stichting Veldleeuwerik. Dat is een samenwerkingsverband van telers en verwerkers van agrarische producten om de akkerbouw blijvend te verduurzamen. De stichting vierde afgelopen vrijdag zijn tienjarig bestaan met een congres. Als er iets tijdens het congres naar voren komt, is het dat verduurzamen een werkwoord is dat rijmt op samen, en dat de sleutel in de bodem ligt. Gek eigenlijk dat een vliegend vogeltje hiervan het logo is.

Tien jaar geleden was Heineken een van de initiatiefnemers van Veldleeuwerik. Gedachte is dat akkerbouwers onderling in een proces van constante verbetering elkaar stimuleren om gewassen steeds duurzamer te telen. Omdat op een akker niet ieder jaar brouwgerst kan staan, maar dat dit afgewisseld moet worden met suikerbieten, aardappels of koolzaad, blijft de Veldleeuwerik niet alleen beperkt tot bier. Inmiddels doen Unilever, Aviko en Suikerunie ook van harte mee. Constante verbetering is een sleutelbegrip. Duurzaamheid bestaat niet is de prikkelende stelling van Robert Smith, bestuursvoorzitter van Cosun, waar Aviko en Suikerunie onder valt. Het is een constant proces, je kunt geen scherpe lijn trekken, waar de lat van duurzaamheid ligt.

Duurzame landbouw is niet eenvoudig. Kees Lever van het ministerie van Economische Zaken had net vol trots uitgelegd dat Nederland de op een na grootste exporteur is van agrarische producten.  Of voorzitter Johan van de Gronden van het Wereld Natuurfonds wijst op de keerzijde: Nederland is kampioen teruggang in biodiversiteit. Wel lef om dan een vogeltje als de Veldleeuwerik als logo te kiezen, een vogeltje waarvan het aantal  met 95% is teruggelopen. De snelheid van de daling neemt wel af, liet hij er enigszins hoopvol op volgen. De Stichting moet een omgekeerde beweging maken. Er zijn nu vier honderd akkerbouwers aangesloten. Maar als je bedenkt dat er ongeveer twaalf duizend akkerbouwers in Nederland actief zijn, is er nog een lange weg te gaan. Van de deelnemende akkerbouwers voerden Aard Robaard en Adrie Vermeulen het woord over wat Veldleeuwerik voor ze betekent. Eigenlijk niets meer en minder dan de continuïteit van mijn bedrijf aldus Aard. Je merkt dat door meer aandacht voor de bodem, de zwarte aarde, de gezondheid van grond en gewas langzaam verbetert. Het levert ook meer bedrijfszekerheid op, voegt Adrie eraan toe. Door met een groepje boeren regelmatig te overleggen, wordt je als teler ook bij de les gehouden, zodat je mooie woorden ook in daden omzet. Zo’n werkwijze, waarbij de intrinsieke interesse van onderop komt heeft, net als bij moeder natuur, de meeste kans van slagen. Het is mooi dat grote bedrijven meewerken, maar de motivatie moet van de boer zelf komen. Opgelegde regeltjes gaan maar beperkt werken. Samenwerking door de hele keten heen is wel heel belangrijk om het proces van verduurzaming te laten slagen. Want als de consument bereid is om een ietsje meer te betalen voor “Veldleeuwerik inside”, wordt het verduurzamen wel een tikje makkelijker. En daardoor krijgen we meer Veldleeuwerik outside. Daarom is het des treuriger dat de winkelketens en de horeca schitterden door afwezigheid. Zij zijn immers de laatste schakel naar de consument. En zoals we weten: een keten is net zo sterk als de laatste schakel.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.