Sint Arnoldus, schutspatroon der brouwers

Sint Arnoldus, schutspatroon der brouwers

[2012] 16 augustus, die dag wordt door alle zythologen de nagedachtenis van hun patroon  ‘Sint Arnoldus” gehouden.  We maken gebruik van deze gelegenheid om eens te graven in de levenswandel van deze schutsheilige der brouwers.
Er zijn twee Sint Arnoldussen geweest die een connectie met bier hadden. De eerste leefde rond 600 na Christus en de tweede van 1044 tot 1087. Bij de eerste vulden zich, tijdens een processie waarin zijn overblijfselen werden verplaatst, lege kruiken met bier. De tweede Sint Arnoldus werd nog tijdens zijn leven in verband gebracht met de drank: hij veranderde vuil water in bier om armen te behoeden voor ziekten.

Onze patroonheilige werd geboren te Tiegem als Arnulfus (sommige berichten spreken ook van Arnaut). Na zijn opleiding tot priester werd hij, door toedoen van zijn peter Arnulf van Oudenaerde, ridder in dienst van de graaf van Vlaanderen. Na de dood van zijn vader treed hij toch binnen in de Sint Medardusabdij te Soissons. Als mokkik leefde hij als een kluizenaar maar werd in 1077 tot abt verkozen en in 1081 bracht hij het zelfs tot Bisschop van Saissons.

Twee jaar later stuurde paus Gregorius VII als vredestichter naar Vlaanderen  waar Robrecht de Fries heerste. Tijdens die Vlaamse missie, als Bisschop, deed hij zich opmerken als genezer van alle kwaad. De legende vertelt dat hij, tijdens de alles overheersende pest, op zekere dag een bezoekje bracht aan een brouwerij in de buurt. Hij roerde met zijn staf in het brouwbeslag in de bierkuip en verkondigde kordaat de geneeskundige kracht van bier en… zijn wil geschiede.
Na een kort kluizenaarsbestaan trok hij opnieuw op missie naar Vlaanderen, te Oudenburg, bij zijn oom Como van Eine, de heer van Oudenburg. In 1087 stichtte hij er,samen met enkele vroegere paters de Oudenburgse Benedictijnenorde.  Zijn kennis in het brouwen van bier gebruikte hij hier tijdens de waterschaarste en lag aan de oorsprong van het, overal gekende, seizoensbier.
Op 15 (18) augustus overleed hij te Oudenburg en werd er begraven.

Op 1 mei 1121 werd Arnulf van Tiegem, patroon der brouwers, heilig verklaard. De verering van St Arnoldus begon pas toen enkele mirakels aan hem werden toegeschreven. In 1816 was er de wonderbaarlijke genezing van Francisca d’Hulst uit Rollegem. Haar arm en voetbreuken  genazen plots na het drinken van water uit de pas ontdekte St Arnoldusbron in het Holdenbroekbos aan het ridderslot te Tiegem. Ook de weduwe Van der Scheiden genas van een ongeneeslijke oogziekte na deze te hebben besprenkeld met het water uit die bron uit het latere Arnolduspark.

Dank zij de royale vrijgevigheid van een schatrijke kerkbaljuw Vital Moreels werd in 1817 een kapel ter zijner ere gebouwd en ingehuldigd door de Brugse Bisschop Mgr. Faict en pastoor Willem van Calbergh. In 1457 werd een stuk been van de heilige van Oudenburg naar Tiegem overgebracht en als relikwie uitgestald in een schrijn naast het altaar in de Sint-Arnoldus-kerk.

Later volgden nog enkele overplaatsingen uit het skelet van St Arnoldus.  Overal komen beelden van onze bierheilige. Zoals in de de Sint Sulpituskerk in Diest. Sedert de 15° eeuw komen de bierbrouwers jaarlijks naar Oudenburg.  Nog altijd brengen de Belgische Brouwers een eerbetoon aan Arnoldus op de vrijdag van het Weekend van het Belgische bier. Vandaag, 31 augustus vieren zij een dienst in de kathedraal van Brussel.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel door Jack Verhoek

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.