Tien jaar Trappistenbrouwerij De Kievit

Tien jaar Trappistenbrouwerij De Kievit

[2023] Afgelopen woensdag vierde trappistenbrouwerij De Kievit haar tweede lustrum. Het is een bijzondere gebeurtenis. Niet alleen voor de monniken, maar ook voor mijzelf. Want al sinds het prilste begin ben ik als adviseur bij de brouwerij betrokken. Dat het tienjarig bestaan niet vanzelfsprekend is, bewijzen de recente ontwikkelingen.

De brouwerij in Zundert werd opgericht in een golf(je) van nieuwe trappistenbrouwerijen. Het aantal trappistenbrouwerijen steeg in een paar jaar van zeven naar twaalf. Twee van de brouwerijen die vrijwel gelijktijdig werden opgericht, bestaan niet meer. De brouwerij van Spencer in de Verenigde Staten werd vorig jaar plotseling door de broeders gestaakt wegens tegenvallende inkomsten. De brouwerij van Engelszell in Oostenrijk zal per 1 januari het logo ‘Authentic Trappist Product’ verliezen omdat de laatste trappisten uit het klooster vertrekken. Of de brouwerij als kloosterbrouwerij een doorstart zal maken, is nog niet bekend.

Het geeft aan dat een trappistenbrouwerij geen vanzelfsprekendheid is. Het vraagt niet alleen om een gezonde bedrijfsvoering, maar ook om een krachtige kloostergemeenschap die de brouwerij ondersteunt, zodat de brouwerij die gemeenschap kan ondersteunen. Dat is in Zundert zeker het geval. De broeders zijn zeer nauw bij de brouwerij betrokken. Niet alleen in een toezichthoudende rol, maar ook in de dagelijkse bedrijfsvoering, tot aan het zelf brouwen toe. Ook dat is niet vanzelfsprekend. De bierwereld past niet bepaald naadloos op het leven van afzondering, beschouwing, rust en regelmaat dat de monniken leven. Dat wil zeggen, rust en regelmaat is in de brouwerij nog wel te vinden, als je de zaken goed aanpakt. Sterker nog. Het is een van de redenen die trappistenbier zo bijzonder maakt: de constante aandacht voor kwaliteit boven kwantiteit, keer op keer en zonder gekkigheden.  Maar het bier moet ook verkocht en dat staat een stuk verder weg van een leven van afzondering en beschouwing.  Vandaar dat de broeders de verkoop van Zundert Trappist hebben uitbesteed aan Wauters Hulst, net als de meeste andere trappistenbrouwerijen.

Het jubileum werd gevierd met een bescheiden maar gezellige bijeenkomst in een tent naast de brouwerij. Abt br Guido van Belle stond niet alleen stil bij de waarde van de brouwerij voor de economie van de abdij. Hij sprak ook over de banden tussen abdij en de omgeving die door het brouwen van bier verstevigd zijn. “De brouwerij heeft niet alleen de abdij op de kaart gebracht, maar ook de gemeente Zundert”, zo gaf hij aan. “Het lijkt een beetje op de rimpels die ontstaan wanneer je een steen in het water gooit. Er zijn inmiddels georganiseerde excursies naar de brouwerij in samenwerking met de VVV Zundert. Eigenlijk een verkenningstocht door de natuurlijke omgeving waarvan de brouwerij onderdeel uitmaakt. Onze buurtschap had voor het corso beelden van Zundert Trappist gemaakt. Zo groeien er nieuwe verbindingen, schakels aan een keten die mensen iets laten proeven van een traditie van respect en diepe verbondenheid met een onnoemelijke schoonheid.”

Ook burgemeester Joyce Vermue stond stil bij de verbondenheid tussen brouwerij en gemeente. Zo past het leven van zelfredzaamheid dat de monniken leven wel bij de levensaard van de overige inwoners van de gemeente. Bovendien is Zundert Trappist in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de vier toeristische pijlers Zundert.

Die verbondenheid en doorleefdheid maken dat Zundert Trappist inmiddels is uitgegroeid tot een vaste waarde in de bierwereld.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.