Van de akker

Van de akker

[2009]  Het is zo ver, overal in Nederland is de brouwgerst klaar voor de oogst. We staan er niet zo vaak bij stil, maar het brouwgerst, dat de basis vormt voor vrijwel ieder glas bier, komt maar eens per jaar van het land. Vandaar de nieuwe oogst voor mij iets magisch heeft. Het is misschien niet zo romantisch als de pluk van druiven, maar een mooi moment is het zeker.

Deze week was ik voor het blad Bier! op bezoek bij een brouwgerstteler in Limburg. Het moment van oogsten is altijd weer spannend. Het graan moet goed droog zijn, maar hoe langer het op het land staat, des te groter de kans dat er een deel verloren gaat door weer, wind of vogels. Dinsdag is het zo ver. Het is lang genoeg droog geweest en de weersvoorspelling is gunstig. Regen en onweer worden niet voor de avond verwacht.

De hele familie is uitgelopen om de oogst mee te maken. De zomerzon straalt over de akker. Een grote gele maaidorser schuift langzaam over het veld. Als een enorme tor trekt de oogstmachine grommend zijn baantjes, ondertussen de halmen maaiend met z’n haplustige bek. Het waardevolle graan slaat hij op in z’n buik, het stro wordt van achter uitgespuugd. Het heeft iets van een kwispelende hond, hoe het gehakselde stro heen en weer over de achtergebleven stoppels uitgestrooid wordt. Achter de dorser zwermen een paar vogels, op zoek naar zaadjes die op de grond gevallen zijn. Hoog in de lucht trekt een valk zijn rondjes speurend naar een muis die opgeschrokken door het geweld van de oogst zijn hol verlaten heeft. Als de machine de buik vol is rijdt hij naar de gereedstaande laadbak om zijn kostbare lading te lossen.

De teler en de brouwer zijn voor de kwaliteit van het graan afhankelijk van de grillen van Moeder Natuur. Er verlopen zo’n vier maanden tussen het zaaien en de oogst. En in die vier maanden moet alles wel meezitten. Voldoende zon, voldoende regen om het graan te laten groeien. Geen stormen, hagel of plagen. En de prijzen worden pas aan de finish verdeeld. Pas als de oogst binnen is, weet de boer zeker dat hij weer een inkomen heeft. De kwaliteit van de brouwgerst ziet er goed uit dit jaar. Hier moet de brouwer goed mee vooruit kunnen.

De grote gele tor trekt zijn baantjes van buiten naar binnen. Op het laatst staat er nog maar een klein driehoekje brouwgerst op de vlakte van stoppels. We trekken een koel pilsje open om het succes van de oogst te vieren. Er is weinig mooier dan na gedane arbeid met de geur van de oogst in de neus te genieten van een bier in de zon. We hebben het net gehaald. Het is droog gebleven. In de verte kleurt de lucht zwart van het naderend onweer. Maar anders dan in de film is dit geen voorbode van komend onheil, maar een verkoelende afsluiting van een mooie en warme zomerdag.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.