Verbazing

Verbazing

[2007]  Met stijgende verbazing hoorde ik vanmorgen een interview op de radio. Een man beweerde dat het absurd is dat de politie op kartbanen geen alcoholcontroles uitvoert. Het leek hem een groot maatschappelijk probleem dat bezopen zombies tijdens bedrijfsuitjes over de baan kunnen scheuren. Hoe vaak het ook echt gebeurt, kon hij niet zeggen. Maar deze betuttelaar vond het nodig de politie in te zetten omdat het nu eenmaal in de wet staat. Gelukkig had de politie het enige juiste antwoord. Het uitvoeren van een alcoholcontroles op kartbanen heeft niet de eerste prioriteit. Er zijn grotere problemen in ons land.

Wat wonen we toch in een prachtig land, waar een iemand zich druk kan maken over alcoholcontroles op kartbanen! Hij krijgt er zelfs ruim zendtijd voor op de publieke radio. Wat doet zo’n man in z’n dagelijks leven, vraag je je af.

Het kan nog gekker. Er zijn Kamervragen gesteld over deze nationale ramp. Je moet er maar tijd voor hebben. De opwarming van het klimaat, de integratie in achterstandswijken en de honger in de wereld zijn waarschijnlijk al opgelost. En dan nog vragen deze politici zich af waarom ze niet serieus worden genomen.

De man had overigens ook een oplossing als de politie niet wilde controleren: de bar dicht. Rekenen op de eigen verantwoordelijkheid van bezoeker en de eigenaar van de kartbaan is in zijn levensvisie niet voldoende. Nu ben ik geen psycholoog, maar mijn ervaring is dat wanneer je mensen als kleuters behandelt, ze zich ook al als kleuters gaan gedragen.

Al doormalend over betutteling en een perfecte wereld, bedacht ik me dat dankzij de BOB-campagne het aantal echte automobilisten dat met een slok op achter het stuur stapt drastisch is verminderd. Daar is iedere gebruiker van de openbare weg bij gebaat. Dat is gelukt door niet dom te verbieden, maar door Bob als positief voorbeeld te stellen. Het is een maatschappelijke norm: drink niet als je nog achter het stuur kruipt.

Van een heel andere orde is de opwarming van de aarde. De zeespiegel stijgt en ons klimaat gaat op dat van Zuid Frankrijk lijken, maar dan met veel meer regen. Zuiniger omgaan met energie is één van de stappen die we kunnen nemen om de problemen tegen te gaan. Dat geldt ook in het verkeer. We kunnen vaker de trein pakken, maar ook benzine en diesel vervangen door biobrandstoffen. Eén van de meest veelbelovende biobrandstoffen is ethanol. Ethanol is in de gewone wereld bekend als alcohol, precies hetzelfde als datgene wat je in bier vindt. Binnen een paar jaar moeten oliemaatschappijen minstens 5% ethanol in de benzine bijmengen om het milieu te sparen. Het leidt tot verhitte discussies: gaan we schaarse landbouwgrond gebruiken om brandstof te produceren, terwijl een deel van de wereld in honger toekijkt?

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat ik zelf steeds nuchterder achter het stuur zit, terwijl mijn auto steeds meer alcohol te drinken krijgt. Het is een verbazende wereld.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.