Bier in Rusland geen levensmiddel meer

Bier in Rusland geen levensmiddel meer

[2011]

Het Kremlin heeft 20 juli 2011 besloten dat bier geen levensmiddel is maar een alcoholhoudende drank. Nou, daar zijn ze dan ook snel achter….

The Lancet

“The Lancet” van 27 juni 2009 was een soort special, gewijd aan de kwalijke aspecten van overmatige alcoholconsumptie. Een van de artikelen en een redactioneel commentaar gingen over alcoholmisbruik in Rusland. Voor een belangrijk deel door alcoholmisbruik was de levensverwachting voor Russische mannen 59 jaar (in het VK: 76 jaar). In het Lancet artikel wordt gemeld dat Iwan de Verschrikkelijke rond 1550 een belasting op alcohol instelde. En dat Gorbatchov in 1985 maatregelen nam om de productie te verminderen en de verkoop aan banden te leggen. Dat alles had vooral betrekking op wodka. Bier kreeg in die tijd zelfs een voorkeursbehandeling in de Duma, het Russische parlement. Maar toen in 1991 de Sovjet-Unie in elkaar stortte, was het snel gedaan met de maatregelen. Er wordt gezegd dat de Russische wodkaproducenten dit regelden via Jeltsin, zelf geen voorbeeld van matig drinken.

Vladimir Putin wordt in het artikel geprezen om zijn maatregelen uit 2005 toen hij erkende dat jaarlijks 40.000 mensen stierven aan alcoholvergiftiging, voornamelijk door illegale en zelfgestookte alcohol (meer dan 50% van de Russische consumptie).

Het gevolg van het artikel en de aandacht die het kreeg, was dat President Medvedev al in augustus van 2009 aankondigde met harde maatregelen de consumptie van legale en illegale alcohol te zullen aanpakken. Een van de voornemens was een verdrievoudiging van de bierbelasting. Ook in dit voornemen speelden de Russische wodkadistillateurs een belangrijke rol.

Levensmiddel

Het feit dat bier nu in de categorie alcoholhoudende dranken terecht zal komen is eveneens een gevolg van het verhaal hierboven. Als je ook de verkoop van bier aan banden wilt leggen, moet je die drank onder de alcoholwetgeving brengen. In feite herhaalt zich hier de situatie die we ook in Nederland met de Drankwet hebben gekend. Eerst nam men (in 1882) maatregelen tegen “sterke drank” en pas bij de volgende wetswijziging (in 1904) waren bier en wijn aan de beurt.

Effect

Men moet in Rusland straks niet alleen over een vergunning beschikken om sterke drank te mogen verkopen, maar ook voor bier (en naar ik aanneem ook voor wijn). Zal het verminderen van de verkrijgbaarheid het gewenste effect hebben? Ik vrees van niet. Hoewel het duidelijk is dat er wat aan de Russische drankzucht moet gebeuren. Dimitri Medvedev verdedigde in 2009 zijn besluit om de alcohol (over-)consumptie te beteugelen met het feit dat er in Rusland per hoofd van de bevolking 18 liter pure alcohol werd gedronken (Nederland ca. 7 liter!!). Scandinavië heeft ons geleerd dat de ultra strenge maatregelen daar evenmin het gewenste effect hebben gehad. In Zweden zijn de kosten veroorzaakt door alcoholmisbruik het allerhoogst van alle onderzochte landen (nl. 5,5% van het Bruto Nationaal Product, BNP). Zie “Alcohol in Europe”, London 2006, Peter Anderson en Ben Baumberg, pagina 61.

Nederland doet het in dat overzicht veel beter (0,7% BNP). Het Nederlandse model is gebaseerd op minstens 30 jaar besef bij brouwers en andere alcoholproducenten en -importeurs, dat alcoholmisbruik abject is en bestreden dient te worden. Dat besef leidde tot meedenken en meewerken aan een effectief alcoholbeleid dat zijn vruchten duidelijk afwerpt. Zie www.stiva.nl voor veel voorbeelden.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel door Jack Verhoek

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.