Sven Gatz

Sven Gatz

[2011]  In het Dagblad “De Pers” van 30 juni jl. werd aandacht besteed aan een boek van de Vlaamse parlementariër Sven Gatz. Het is een kookboek over Bapas: Belgische tapas. In het artikel wordt gesteld dat Gatz nog liever over bier praat, want vanaf 1 september is hij directeur van Belgische Brouwers. Die organisatie is qua taken vergelijkbaar met Nederlandse Brouwers (vroeger CBK), de brancheorganisatie van 8 Nederlandse brouwers.

In Nederland is Hans Wiegel voorzitter van die vereniging en hij belichaamt dus min of meer het politieke geweten. Het is interessant om te zien dat die functie in België nu bij de directeur ligt.

Bierliefhebber

Even googelen op Sven Gatz leert dat hij al jaren een fervent bierliefhebber is, een eigenschap die een directeur van een brancheorganisatie die de belangen van bier en de brouwers verdedigt, goed van pas komt. Zo richtte hij de Vlaamse parlementaire Bierclub op, zorgde voor een eigen Parlementsbier “Halfrond” en schreef hij een boek over 101 Brusselse kroegen. De zoektocht leert ook wat over de Belgische politiek. Zo was Sven van 1995 tot 2004 lid van het Brusselse Parlement en van 1999 tot 2011 ook van het Vlaams Parlement, waar hij in 2007 fractieleider werd voor zijn partij “Open vld”. Daarnaast zit Sven sinds 1999 in de gemeenteraad van Jette, een gemeente van ruim 40.000 inwoners in het Brussels gewest.

Omdat het Brussels Parlement voor ruim 80% uit Franstaligen bestaat, zal hij ook op de hoogte zijn van het Waalse denken, een eigenschap die hem van pas komt omdat Belgische Brouwers ook veel Waalse brouwers onder zijn leden telt.

Diplomaat 

Maar uiteraard is het voor het directeurschap van een brancheorganisatie niet voldoende om alleen maar politiek onderlegt te zijn. Het moeilijkst is om, voordat je met een mening of een standpunt naar buiten treedt, de instemming te krijgen van een groot deel van je leden. Dat bepalen van een standpunt vereist dus diplomatieke gaven. Je hebt in België, net als in Nederland, enkele wereldspelers (ABInbev (o.a. Jupiler en Stella Artois) en Heineken (o.a. Alken Maes en Affligem), maar nog veel meer (ruim 60) kleinere brouwers. Dat vereist Hogeschool-diplomatie. Het feit dat Sven Gatz op 29 juni onder een staande ovatie het parlement verliet, schept dus hoop!

Dossiervreten en lobbyen

Het feit dat je parlementariër bent geweest, bewijst dat je in korte tijd veel dossiers en documenten tot je kunt nemen. Alleen al vanuit de EU, de WHO en de Brewers of Europe (www.brewersofeurope.org, de Europese Brouwersvereniging), wordt je bedolven onder een stortvloed van informatie. Dat is ook nodig, want het beleid wordt vaak in Brussel (EU) bedacht, waarna het in de 27 hoofdsteden van de EU nog moet worden bekrachtigd. Wat niet wegneemt dat in de 27 lidstaten ook veel eigen beleid wordt gemaakt en ook daarop moet je alert zijn.

Lobbyen is een vak van timing, hoe vroeger je erbij bent hoe beter. Moet je het parlement benaderen (als laatste redmiddel, want het is beter om in het voortraject je argumenten al naar voren te brengen), dan doe je dat alleen op het moment dat een issue speelt. Dus niet te vroeg en niet te laat.

Kortom het is schaken op heel veel borden, maar het is de leukste job die je je kunt wensen als je er plezier in hebt.

Wat ik zo heb geproefd is die eigenschap bij Sven Gatz zeker aanwezig en ik wens hem dan ook veel succes in zijn nieuwe functie!

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel door Jack Verhoek

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.