De legende van de met bier gevulde laars

De legende van de met bier gevulde laars

Het heeft niets met elkaar te maken, maar door de oprichting van de Nederlandse afdeling van de Pink Boots Society moest ik ineens denken aan de Duitse traditie van het ‘stiefelen’. Dit is een drankspelletje waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om één voor één een slok te nemen uit een grote glazen laars, die tot aan de rand met bier gevuld is.  Dat is niet zo moeilijk, tot het moment dat het bierniveau gedaald is tot aan de enkel. Wie dan een slok neemt loopt het risico een golf over zich heen te krijgen van het bier dat zich in de voet bevindt. Er is een trucje om dat onheil te voorkomen, maar dat zal ik hier niet verklappen. Wat ik tot voor kort niet wist, is waar de gewoonte van het drinken van bier uit een laars vandaan komt. Totdat mijn vader mij onderstaande legende vertelde:

De legende van de met bier gevulde laars

Het verhaal speelde zich af rond 1439 tijdens een groot feestmaal dat Wild- und Rheingraf Friedrich Wilhelm op de Kyrburg had laten aanrichten voor de ridders uit zijn gebied. Te eten was er rijkelijk en het bier vloeide overvloedig. Daarbij steeg de stemming naarmate er meer aan Bacchus geofferd werd. Op het hoogtepunt van de avond sprong de gastheer op de tafel en riep uitdagend uit: “Wie nog zoveel dorst heeft dat hij een met bier gevulde laars kan leegdrinken, schenk ik het dorp Hüffelsheim met al zijn landerijen, boeren, knechten en vee!”

Het was ongetwijfeld de reeds in royale mate genoten drank, die ridder Boos von Waldeck met enige moeite deed opstaan en overmoedig deed verklaren, dat hij het aanbod van graaf Friedrich Wilhelm aannam. Daarop keek de Rheingraf de zaal rond tot zijn oog gevallen was op de uitzonderlijke grote voeten van een van zijn lansknechten. In spanning sloegen de overige ridders gade hoe de Rheingraf de lansknecht beval een van zijn laarzen uit te trekken en deze tot de rand liet vol schenken met schuimend bier om de laars daarna met hoon in zijn stem te overhandigen aan ridder Boos von Waldeck

Zonder een spier te vertrekken zette de ridder de enorme laars aan zijn lippen en leegde hem in een teug zonder zelfs maar een druppel te verspillen. Toen de verbouwereerde Rheingraf ridder Boos gefeliciteerd had met de aanwinst van het dorp Hüffelsheim, reageerde de ridder – na eerst een schallende boer gelaten te hebben – met de woorden:

“Excellentie, laat uw lansknecht ook zijn andere laars uit trekken en met bier vullen opdat ik tevens het naastliggende dorp Traisen het mijne kan noemen.” Zonder zich te bedenken wilde de Rheingraf op die uitdaging ingaan, maar verbond daaraan de voorwaarde dat – indien ridder Boos von Waldeck de tweede laars niet zou ledigen – hij het dorp Hüffelsheim weer aan hem zou moeten teruggeven. Met angstige spanning volgden de aanwezigen ridders hoe ook de tweede laars met bier gevuld werd en door Boos von Waldeck aan de mond gezet werd. Tot de stomme verbazing van de Rheingraf, leegde ridder Boos de tweede laars tot op de bodem en kwam daarmede in het bezit van twee dorpen in het Nahe-dal.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.