Een Bierburo in Afrika?

Een Bierburo in Afrika?

Toen Henri 8 jaar geleden met zijn Bierburo begon, zag het bierlandschap in Nederland er heel anders uit. Het getuigt van visie, moed en doorzettingsvermogen, maar vooral van liefde voor bier dat Henri in die betrekkelijke bierwoestijn toch met zijn Bierburo is begonnen. Het was natuurlijk geen echte woestijn, maar een met oases. De oase van de grote brouwers; de oase van de kleinere brouwers, en de oase van de minibrouwers. Hoe anders ziet het bierlandschap er nu uit! Vooral in de laatste categorie hebben zich spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan. Maar ook het succes van bier en spijs was toen niet te voorspellen. Laat staan die van de bierfestivals en de Week van het Nederlandse Bier. Ik durf te beweren dat Henri in al deze ontwikkelingen een grote rol heeft gespeeld, samen met een aantal andere bierpioniers. Lees zijn bierlogs van de afgelopen 10 jaar er maar op na!

Naar Afrika?

Ik woon nu ruim vier jaar met heel veel plezier in Senegal, maar ik volg de ontwikkelingen in het  Nederlandse bierlandschap op de voet. Kan deze ontwikkeling zich ook in Afrika gaan voordoen? Dan moet ik om te beginnen vaststellen dat Afrika net zo heterogeen is als Europa, zelfs met nog meer landen. En in die landen gelden andere situaties. De belangrijkste is natuurlijk het inkomen per hoofd van de bevolking. Er is een enorme groep die minder dan een dollar per dag verdiend. Een flesje bier kost in Senegal in de “boutique” (toevallig) rond de één dollar. Dus de consumptie in die grote groep is nul. Maar om nog een andere reden. 95% Van de bevolking is moslim. Officieel mogen ze niet drinken. Maar men is vindingrijk. Als ze het geld hebben en ze hebben trek in bier dan is er een oplossing! Je voelt je ziek! Dus bier is dan je medicijn!

Verkrijgbaarheid

In veel Afrikaanse landen is het geloof een belangrijke belemmering om bier te kopen. Naast uiteraard het inkomen. Om die reden is de verkrijgbaarheid vaak een probleem. Niet waar ik woon. Aan de oceaan in een toeristenplaats met grote supermarkten met bier in grote verscheidenheid. Je hoort mij niet klagen! Maar ik logeerde ook in de rimboe. Senegalezen zijn heel gastvrij. Dus toen ik in mijn onnozelheid om een biertje vroeg gebeurde het volgende. Er werd een taxi besteld. Nee, geen gewone, maar een Djakarta. In het Nederlands: een brommer. We reden naar het volgende dorp, ik schat 10 km verder. Niet via asfalt, maar via brommerbrede zandpaden. Helaas, er was weer eens een stroomstoring, dus geen koeling, dus geen bier… Op naar het volgende dorp, weer 10 km verder. Ja, er was bier! En met de temperaturen hier smaakt dat dan extra lekker! Zeker als je er wat voor moet doen!

Één brouwerij

In heel Senegal is één brouwerij. Het bier, op maisbasis, heet Gazelle. 4,3% alcohol. Ik drink het graag, want de flesjes zijn “iets” groter: 67cl! Dit bedrijf maakt ook Coca Cola en andere dranken in licentie. Er is dus volop werk voor Henri, Bierburo Twee is geboren!!

Jack Verhoek is voormalig directeur van het Centraal Brouwerij Kantoor. Deze blog is geschreven op persoonlijke titel.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.